SẢN PHẨM

THỰC PHẨM NHẬT HƯNG CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI MÍT SẤY, KHÔ BÒ CAO CẤP

 • Khô Bò Nhật Hưng Hộp 300gram

  Khô Bò Nhật Hưng Hộp 300gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  KHÔ BÒ NHẬT HƯNG 300GRAM

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  Giá: 108,000 VNĐ/Hộp

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 108000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mít Sấy Nhật Hưng (Thùng xá)

  Mít Sấy Nhật Hưng (Thùng xá)

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  MÍT SẤY GIÒN NHẬT HƯNG THÙNG XÁ 7KG

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Mít tươi và dầu thực vật.

  Bảo quản: nơi khô ráo thoáng mát và kín gió khi sử dụng.

  Hạn dùng: 12 tháng.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Vụn Nhật Hưng (Thùng xá)

  Khô Bò Vụn Nhật Hưng (Thùng xá)

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  KHÔ BÒ VỤN THÙNG XÁ 5KG

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIÀO HÀNG TOÀN QUỐC

  *Sản phẩm bán theo thùng

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Xé Nhật Hưng (Thùng xá)

  Khô Bò Xé Nhật Hưng (Thùng xá)

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  KHÔ BÒ XÉ THÙNG XÁ 5KG

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  *Sản phẩm bán theo thùng

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Nhật Hưng Gói 250gram

  Khô Bò Nhật Hưng Gói 250gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  KHÔ BÒ NHẬT HƯNG GÓI 250GRAM

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  Giá : 23,000 VNĐ/Gói

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 124000 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Nhật Hưng Gói 30gram

  Khô Bò Nhật Hưng Gói 30gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

   KHÔ BÒ NHẬT HƯNG GÓI 30GRAM

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  Giá : 23,000 VNĐ/Gói

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 23000 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Nhật Hưng Gói 50gram

  Khô Bò Nhật Hưng Gói 50gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  KHÔ BÒ NHẬT HƯNG GÓI 50GRAM

  Trạng thái : CÒN HÀNG

  Giá : 27,000 VNĐ/Gói

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát

  HSD: 12 tháng.

   

  Giá bán 27000 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Miếng Nhật Hưng (thùng xá)

  Khô Bò Miếng Nhật Hưng (thùng xá)

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  KHÔ BÒ MIẾNG THÙNG XÁ 5KG

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  *Sản phẩm bán theo thùng

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Mít sấy Nhật Hưng 75gram

  Mít sấy Nhật Hưng 75gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  MÍT SẤY GIÒN NHẬT HƯNG GÓI 75GRAM

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Mít tươi và dầu thực vật.

  Bảo quản: nơi khô ráo thoáng mát và kín gió khi sử dụng.

  Hạn dùng: 12 tháng.

  Giá bán 26000 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Giòn Nhật Hưng (Thùng xá)

  Khô Bò Giòn Nhật Hưng (Thùng xá)

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  KHÔ BÒ GIÒN THÙNG XÁ 5KG

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  *Sản phẩm bán theo thùng

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Cây Nhật Hưng (Thùng xá)

  Khô Bò Cây Nhật Hưng (Thùng xá)

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  KHÔ BÒ CÂY THÙNG XÁ 5KG

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  *Sản phẩm bán theo thùng

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Viên Nhật Hưng (Thùng xá)

  Khô Bò Viên Nhật Hưng (Thùng xá)

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  KHÔ BÒ VIÊN THÙNG XÁ 5KG

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  *Sản phẩm bán theo thùng

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Nhật Hưng Gói 500gram

  Khô Bò Nhật Hưng Gói 500gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

   KHÔ BÒ NHẬT HƯNG GÓI 500GRAM

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  Giá : 23,000 VNĐ/Gói

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

  HSD: 12 tháng. 

  Giá bán 240000 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Nhật Hưng Lon Lớn 250gram

  Khô Bò Nhật Hưng Lon Lớn 250gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

   KHÔ BÒ NHẬT HƯNG LON LỚN 250GRAM

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  Giá : 23,000 VNĐ/Gói

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 125000 VND

  ...xem chi tiết

 • Khô Bò Nhật Hưng Lon Nhỏ 200gram

  Khô Bò Nhật Hưng Lon Nhỏ 200gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

   KHÔ BÒ NHẬT HƯNG LON NHỎ 200GRAM 

  Trạng thái:  CÒN HÀNG

  Giá : 100,000 VNĐ/Lon

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Thịt bò, ớt, sả, tỏi, ngũ vị hương và các loại gia vị khác.

  Bảo quản: Sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

  HSD: 12 tháng.

  Giá bán 100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mít Sấy Nhật Hưng 50gram

  Mít Sấy Nhật Hưng 50gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  MÍT SẤY GIÒN NHẬT HƯNG GÓI 50GRAM

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Mít tươi và dầu thực vật.

  Bảo quản: nơi khô ráo thoáng mát và kín gió khi sử dụng.

  Hạn dùng: 12 tháng.

  Giá bán 20000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mít sấy Nhật Hưng 100gram

  Mít sấy Nhật Hưng 100gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  MÍT SẤY GIÒN NHẬT HƯNG GÓI 100GRAM

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Mít tươi và dầu thực vật.

  Bảo quản: nơi khô ráo thoáng mát và kín gió khi sử dụng.

  Hạn dùng: 12 tháng.

  Giá bán 30000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mít Sấy Nhật Hưng 250gram

  Mít Sấy Nhật Hưng 250gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  MÍT SẤY GIÒN NHẬT HƯNG GÓI 250GRAM

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Mít tươi và dầu thực vật.

  Bảo quản: nơi khô ráo thoáng mát và kín gió khi sử dụng.

  Hạn dùng: 12 tháng.

  Giá bán 70000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mít Sấy Nhật Hưng 500gram

  Mít Sấy Nhật Hưng 500gram

  Thực Phẩm Nhật Hưng

  MÍT SẤY GIÒN NHẬT HƯNG GÓI 500GRAM

  Trạng thái: CÒN HÀNG

  GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

  Liên hệ sỉ: 090 386 5050

  Thành phần: Mít tươi và dầu thực vật.

  Bảo quản: nơi khô ráo thoáng mát và kín gió khi sử dụng.

  Hạn dùng: 12 tháng.

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết